Eliminació plantes invasores

Les plantes invasores són aquelles que, en poc temps, s’expandeixen sense control ocupant espais verds en els que, d’altre manera i de forma natural, hi haurien plantes autòctones.

No deixen créixer les plantes autòctones, degradant completament l’ecosistema i afectant també el conjunt de la fauna i flora del lloc.

És important actuar de seguida, quan abans millor: així és més factible la seva eradicació, tenint un menor cost i una menor incidència en el medi natural.

ECOIMA ofereix aquest servei d’eliminació de plantes invasores, amb mètodes manuals i mecànics. Abans però, s’avalua la població de la planta, quin és el mètode adequat, època de l’any, etc.

Algunes de les plantes més perilloses pel seu caràcter invasor són:

- Arbre de tinta o raïm de moro (Phytolacca americana) – Atzavara (Agave americana) – Ailant (Ailantus altissima) – Acàcies (Acacia sp) – Bàlsam o Ungla de gat (Carpobrotus edulis) – Canya (Arundo donax) – Cactàcies (Opuntia, …) – Pitòspor japonès (Pittosporum tobiria) – Plomalls (Cortaderia selloana) – Robínies (Robinia pseudoacacia, i altres) – etc…  etc…

Més informació sobre plantes i altres organismes invasors aquí.

Els comentaris estan tancats.